Udržitelná
výroba

Zbytkové teplo uvolněné při výrobě recyklujeme, a tak snižujeme množství oxidu uhličitého a dalších škodlivých plynů uvolněných do atmosféry.

Vynikající kvalita bez plýtvání.

Země za to stojí

Společnost Breadway investovala do nových technologií s cílem stát se jedním z energicky nejefektivnějších provozů šetrných k životnímu prostředí. Víme, že naše planeta za to stojí.